Etkileşimli Vaka
Tartışması NO:24
10 Ekim 2004

Türkiye'nin dishekimleri için!
Vaka No:24

Klinik bulguların ışığında sizin teşhisiniz ne olur?

Klinik Bulgular:
Bir haftadýr iki tarafta yanak içinde sulkusa kadar yayýlan yaralar var. Þiddetli halitosis dikkati çekiyor. Aðrýsý var ve sanki fazla tükürüðü var gibi hissediyor. Aðzýnýn tadýnýn da bozuk olduðunu söylüyor. Ateþi yok, kendini aslýnda iyi hissediyor. Fakat çene altýnda dikkati çeken lenfadenopati var. Ýki gün önce gittiði pratisyen doktorun yaptýrdýðý kan tahlilleri normal bulunmuþ.

Şimdi siz olsanız teşhis olarak ne düşünürsünüz. Lütfen aşağıdaki tablodan teşhisinizi seçiniz ve "Teşhisimi Ekle" butano basınız.

Etkileşimli Vaka Tartışması No:24
Klinik bulguların ışığında sizin teşhisiniz ne olur?

Herpetik gingivostomatitis
Agranülositoz
Akut lösemi
Plaunt-Vincent stomatitis
Eroziv liken r.planus


ANLIK SONUCLAR

 

Bilgi:Tüm vakalar Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji A.D. öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Özbayrak'ın koleksiyonundan alınmıştır.

 

ANASAYFAYA DöN

Sayfayı ilk ziyaretiniz ise...
Bu sayfada bir vakaya ait anamnez bilgileri ve vaka ile ilgili resimler verilmiştir. Lütfen yan taraftaki anamnez bilgileri ve resimler ışığında elde ettiğiniz teşhisinizi aşağıdaki seçenek panosunda işaretleyerek 'Teşhisimi Ekle" butonuna basınız.
Doğru teşhislerin size düzenli olarak gelebilmesi için tartışma grubumuza üye olabilirsiniz.

 


Geçtiğimiz haftalardaki vakalar:
Vaka No1: 20 Yaşında genç..20/7/99
Vaka No2: Birkaç günde kilo veren çocuk...2/7/99
Vaka No3: 46 no'lu dişte radyolusent alan......9/7/99
Vaka No4: Dilde uzun süredir geçmeyen ağrılı ülser.....23/7/99
Vaka No5: Buccal sulkusta yumuşak şişlik......29/7/99
Vaka No6: Damakta yaygın kırmızı lekeler...............14/8/99
Vaka No7: Röntgende yaygin radyolüsent ...............15/9/99

Vaka No8: Mandibular ön bölgede doku topografisinde değişiklik.......06/11/99
Vaka No9: 33-43 arasında, lingual bölgede ağrısız oluşumlar...02/12/99
Vaka No10: Göze ve kulağa vuran şiddetli tarzda ağrı....22/01/00
Vaka No11: Ekşi birşeyler yeyince ağız yanıyor. Bazen yara daha büyük ve üzeri ......02/05/00
Vaka No12: Damakta tek taraflı damak kubbesini sarmış ağrılı lezyonlar......23/06/00
Vaka No13: Ateşsiz ağrılı lezyonlar. Analjezik fayda etmemiş.......02/01/01

Vaka No14: Antibiyotik ile geçmeyen ağrıl ve ateşli farenjitis ile birlikte .......25/06/02
Vaka No15: Protez altında uzun süreli geçmeyen vuruk benzeri lezyon.......21/9/02
Vaka No16: 8 ay önce apse oluşmuş dişte.......01/12/02
Vaka No18: 3 aydır hematüri nedeniyle ürolog kontrolünde olan 60 yaşında.......25/3/03

Vaka No21: 330 yaşındaki hastanın küçük azı dişleri bölgesindeki......1/1/04

Vaka No22: 67 yaşında erkek hasta.......1/3/04

Tartışma Grubu: Anamnez bilgileri yada teşhis kriterleri ile ilgili fikirlerinizi, sorularınızı yada aklınıza takılan herhangi bir noktayı tartışma grubuna gönderebilirsiniz. Bunun için buraya tıklayınız.